Kommer snart: Epilogen Podcast

Snart kommer min nya podcast (på svenska) “Epilogen Podcast” (@epilogenpodcast på Insta)!
.
Jag är inte någon expert på trauma eller psykisk misshandel, jag är inte heller psykolog – men jag är en överlevare av flera destruktiva relationer och olika former av misshandel. Under de senaste 5 åren har jag varit djupt engagerad en intensiv research om trauma och traumaläkning – och under de senaste 5 åren fördjupat mig kring narcissistisk misshandel, psykisk misshandel och emotionell misshandel – det vill säga “det dolda våldet”. Det är vad Epilogen Podcast kommer fokusera på och dissekera.
.
Jag är ju konstnär, utbildad idéhistoriker och konstvetare – och skriver på min första roman. Under 15 år drev jag en blogg om min resa tillbaka till livet från misshandeln, så jag är van att vara öppen och personlig. Jag hoppas att med min kreativitet, mitt intellekt och litterära sida kunna förtydliga det som är komplext, svårt att ta på, svårt att tala om. Kanske kan jag klä subtil manipulation i en form som gör den begriplig och därmed även öka människors medvetande kring den. Det är mitt mål med Epilogen Podcast – att sprida kunskap och förståelse kring det dolda våldet.
.
Ni kan följa arbetet med min kommande podcast på Instagram!

Write a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s