EPILOGEN PODCAST

Aktuellt:

Epilogen på Bok- och poddfestivalen i Norrköping 28 januari

Epilogen Podcast kommer att medverka på Bok- och poddfestivalen på Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping den 28 januari. Fokuset kommer ligga på hur jag använt social impact storytelling i podden och förhoppningsvis kan jag inspirera andra att också göra en positiv samhällsförändring med hjälp av sin kreativitet och glöd! Mitt föredrag börjar kl 10.30 men jag kommer att vara på plats på festivalen mellan kl 10-16. Läs mer på Louis De Geers hemsida för biljettinfo och tider.

.

OM EPILOGEN PODCAST

.

Epilogen Podcast (lyssna via Spotify, Apple Podcasts, Podbean etc) är en finstämd och nytänkande monolog-podd om psykiskt våld, trauma och “narcissistisk misshandel” (ett begrepp som är relativt okänt i Sverige men trendar utomlands). Podden är ideellt producerad, skriven och framförd av den internationellt erkända popsurrealist-konstnären Mia Makila (f.1979, Norrköping) som delar med sig av sina egna erfarenheter och fakta om psykisk misshandel och narcissism. 

 

“The Epilogue” av Mia Makila, 2021 (digitalt collage).

Precis som i sina mörka men lekfulla, surrealistiska collage, har Makila utvecklat Epilogen till ett alldeles eget och unikt podd-uttryck. Avsnitten är “collage-liknande” och innehåller även utdrag ur Makilas dagböcker, teater-sekvenser, utvald musik och illustrerande ljudeffekter. I flera avsnitt får vi ta del av andra överlevares berättelser om psykisk misshandel (alltid i monologform för att de ska få tala till punkt). 

Fokuset i podden ligger på den omvälvande resan från att vara offer till att bli en överlevare som sedan börjar blomstra (därav poddens omslagsbild). Epilogen Podcast har fått sitt namn efter litteraturens epilog, för att belysa kraften i att våga titta tillbaka på det man överlevt och då kunna pussla ihop sina minnesfragment för att förstå vad man överlevt. För det man inte förstår, kan man heller inte läka. 

.

lYSSNARNAS ORD OM ePILOGEN pODCAST

.

.

.

.

Epilogen Podcast – En kreativ plattform för överlevare

.

Epilogen Podcast är en öppen och kreativ plattform för kunskap kring psykiskt våld och narcissism, medvetenhet kring trauma och PTSD samt erbjuda motivation och inspiration i läkningsprocessen efter destruktiva relationer. 

Det är vanligt att överlevare känt att de inte fått äga sin röst eller sanning  – och därför inte kan greppa eller förstå vad de varit med om. Det är både tröstande och läkande att få klarhet och att känna igen sig i andras epiloger och kunskap. Det är först när man börjar äga sin sanning som man kan börja läka på riktigt. Det kräver att man bryter tystnadskulturen kring psykiskt våld och skadliga mönster inom narcissistisk misshandel.

Epilogen Podcast vill därför vara en aktiv del av “den nya upplysningstiden” som #metoo har öppnat upp för. Podden vill hjälpa lyssnaren att lättare kunna avslöja manipulation, skadliga mönster och giftiga personlighetstyper och på så sätt bli mer ‘immun’ mot att dras in i destruktiva relationer.

Många överlevare upplever dessutom stor kunskapsbrist inom den svenska vården, när det gäller både narcissism och psykiskt våld. Terapeuter kan göra stor skada genom att ge felaktiga råd om att fortsätta kämpa för relationen eller att patienten ska anpassa sig ännu mer efter förövarens förtryck. Därför är Epilogen Podcast viktig och har som mål att skapa en ny, förbättrad kunskapsnorm.

OBS! Eftersom Epilogen Podcast kommer att avslutas under våren/sommaren 2023, så finns det inget utrymme för att publicera nya inskickade epiloger i podden. ♥

.

.

.

Mia Makila – rösten bakom Epilogen Podcast

.

Mia Makila är en svensk konstnär som är uppmärksammad på den internationella konstscenen och har ställt ut på tre av världens kontinenter, tillsammans med flera av världens främsta popsurrealister. Makila är även utbildad idéhistoriker och skriver på sin första roman. Hon är självlärd inom alla kreativa områden och har gått sin egen väg – därför blir de kreativa uttrycken alltid ofiltrerade och äkta.

.

Mia Makila berättar om hur podden kom till.
Lyssna här eller i din poddspelare!

.

.Med både en kreativ lekfullhet och ett finstämt djup, utforskar hon det dolda våldet och dess konsekvenser (trauma, C-PTSD, psykisk ohälsa, ångest, vestibulit etc).

Epilogen Podcast är även uppskattad för Makilas nytänkande och ‘utanför-boxen’-koncept. Bland annat har hon adderat flera svenska ord till samtalet om relationsvåld – som ordet “missbehandel” (långvarig psykisk/emotionell misshandel) och “abusiv” från det engelska ordet ‘abusive’ som tidigare inte haft någon svensk översättning. Poddens underhållningsvärde gör att den är lätt att ta till sig och Makilas varma, innerliga sätt att utforska komplexa, psykologiska koncept på ett lekfullt sätt, avdramatiserar ofta både abstrakta och smärtsamma ämnen. I sann Povel Ramel-anda målar hon upp sina unika idéer genom att leka med ord, för att underlätta ämnen som är svåra att ta på. “Orimlighetspricipen” är ett exempel (tankeprincip om vad som är orimligt att acceptera inom en relation) och “livsdöden” ett annat (känslan av att vara själsligt död på grund av psykiskt och emotionellt våld, fast man fortfarande lever).

.

-Konst av Mia Makila-

.

Om  varför hon startade Epilogen Podcast, säger Makila:

“Jag är varken forskare, psykolog eller någon form av expert på våld i nära relationer men just eftersom jag skapar och skriver, så har jag bra verktyg att porträttera våld i nära relationer, på ett äkta och detaljerat sätt. Och jag vet vad jag pratar om – jag har överlevt flera sorters relationella helveten. Det har varit en lång resa för mig, från att kravla mig upp från botten av livet till att börja leva och blomstra. Nu vill jag dela med mig om vad jag lärt mig på vägen. Kanske kan det vara en tröst för andra att ta del av. För mig är den tanken läkande och motiverande.

De senaste 10 åren har jag varit djupt engagerad i en intensiv research om trauma och traumaläkning som gått paralellt med min egen inre resa. Under de senaste 5 åren har jag fördjupat mig kring narcissism och psykiskt misshandel – det är vad Epilogen Podcast fokuserar på.

Genom att använda min kreativitet, hoppas jag kunna förtydliga det som är komplext och svårt att ta på. Kanske kan jag klä subtil manipulation i en form som gör den begriplig och därmed även öka människors medvetande kring den. Det är mitt mål med Epilogen Podcast – att sprida kunskap och förståelse kring det dolda, osynliga våldet så vi kan få till riktig och äkta förändring och därmed kanske även kunna rädda både människors liv och hälsa.” 

.

.

Läs PRESSKLIPP »

 

Följ Epilogen Podcast på sociala medier:

 

Kontakt

epilogenpodcast@gmail.com  

.