Törst

Trots en
trogen
törst
efter tröst
törs jag
törsta
efter mer
nu

för första
gången
förstår jag
står jag
utan
en enda
tår

mitt i världen
inser värdet
att just jag
är värd det
här är det
väldigt
skönt

jag vecklas
ut
växer ur
väcker
rus
växlar
ljus
mörker
och mjuka
“I love you’s”

är den tröst
som först
inte hade
någon röst

– Mia Makila 2016

Write a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s